FACEBOOK ZDE

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z historie knihovny

Historie knihovny spadá do 90. let 19. stol., kdy byl ve Ždánicích založen čtenářsko-pěvecký spolek Svatopluk, který v r. 1899 vlastnil 158 svazků. U příležitosti oslav císařského jubilea spolek zřídil jubilejní knihovnu, která měla 200 svazků. Knihovna byla zpřístupněna veřejnosti v předevečer oslav 1. prosince 1898. Prvními knihovníky byli Alois Goldman a Josef Setunský, spolkovou knihovnu spravoval nadučitel František Stupal, který tuto spolkovou knihovnu umístil do zdejší školy. Spolek nejen půjčoval knihy za poplatek 1 krejcar za kus, ale také pořádal rozsáhlou přednáškovou činnost – např. v r. 1899 se uskutečnilo 7 přednášek,kterých se zúčastnilo 850 návštěvníků. Knihovnu pak podle zápisů v kronice přebírali učitelé, jež zabezpečovali její chod. Činnost spolku je zachycena jen do roku 1913. Další záznamy jsou až po druhé světové válce, kdy opět učitelé – p. Oldřich Vincent a po něm p. Josef Götz zavedli novou evidenci knih. 
   
V 50. a 60. letech se knihovna několikrát stěhovala - z nevyhovujících vlhkých prostor zámku, do Laudonovy vily, dále do staršího domu na Městečko, a po dostavbě nového Městského úřadu byla knihovna v roce 1985 přestěhována do bývalých prostor MěÚ – přístavby základní školy, budova č. 18 ve Ždánicích.

V roce 1978 byla knihovna zprofesionalizována - z dobrovolné místní knihovny se stala Městská knihovna se střediskovou funkcí pro 6 knihoven – Archlebov, Lovčice, Uhřice, Dražůvky, Dambořice a Žarošice. Tuto střediskovou funkci plnila knihovna do roku 2001, kdy byly knihovny převedeny pod jednotlivé obce.

V současné době má knihovna dvě oddělení – odd. pro dospělé, ve kterém je zřízeno infocentrum vybavené kopírkou, veřejným internetem, místními a regionálními tištěnými propagačními materiály, a v prvním poschodí stejné budovy je oddělení pro mládež, kde se nachází místnost pro 40 osob vybavená dataprojektorem k přednáškové a kulturně výchovné činnosti, jež se stala pravidelnou součástí pracovní náplně knihovny.