FACEBOOK ZDE

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON-LINE katalog

ON-LINE KATALOG

V on-line katalogu si můžete najít a zaznamenat knihy, které jsou k dispozici v našem knižním fondu.

Značka ZD před vyhledaným titulem znamená, že kniha se nachází v knihovně ve Ždánicích

Jakékoliv číslo za značkou ZD (např. ZD 159.9) - knihu naleznete v oddělení naučné literatury. Pokud si nebudete vědět rady, kde knihu najít, pomůžeme Vám.

Značka M je signaturou literatury, kterou najdete v dětském oddělení.

ON - LINE KATALOG

KNIŽNÍ NOVINKY ZA POSLEDNÍ PŮLROK

 
Čtenářské konto zajišťuje přístup do vašeho konta, kde si můžete  kontrolovat výpůjčky nebo prodloužit jejich výpůjční dobu. Vyplníte políčka "Číslo vaší průkazky" a "PIN".
 
 
Políčko "Číslo vaší průkazky" vyplníte číslem, který naleznete na průkazce (např. 100)
PIN (RRMMDD - tato zkratka znamená: RR: poslední dvojčíslí roku narození, MM: měsíc narození (např. leden je 01, prosinec 12), DD: den narození (stejný postup jako u měsíce narození).

ČTENÁŘSKÉ KONTO