FACEBOOK ZDE

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní doba a kontakty

Městská knihovna s infocentrem ve Ždánicích  je významným informačním, vzdělávacím, kulturním a setkávacím centrem, jehož zřizovatelem  je Město Ždánice.

Ve městě a regionu působí knihovna:

- jako veřejná knihovna s volně přístupným knihovním fondem krásné a naučné literatury, pro uživatele všech věkových kategorií ve dvou odděleních - odd. pro dospělé a odd. pro děti a mládež

- jako informační centrum poskytující bibliografické, faktografické a referenční informace a přístupové místo k celé řadě informací a databází dostupných prostřednictvím internetu

- jako jeden z důležitých článků propagace města a mikroregionu Ždánicko a Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví

- jako kulturně-společenské centrum pořádající besedy pro školy a školky, setkání se spisovateli a jinými zajímavými osobnostmi, večery poezie, cestopisné besedy, výstavy fotografií, promítání filmů, Noc s Andersenem, Pasování na čtenáře, trénování paměti a jiné akce pro seniory.

Vítáme ve svých prostorách uživatele všech věkových i zájmových kategorií z řad občanů našeho kraje a samozřejmě i všechny náhodné návštěvníky hledající informace o městě a regionu.

Provozní doba - oddělení pro dospělé

Pondělí 7:30-11:30 12:00-16:00
Úterý 7:30-11:30 12:00-16:00
Středa 7:30-11:30 12:00-15:00
Čtvrtek 7:30-11:30 12:00-16:30
Pátek 7:30-11:30 12:00-15:00
Sobota ZAVŘENO
Neděle ZAVŘENO

Provozní doba - oddělení pro děti

Pondělí 12:00-16:00
Čtvrtek 12:00-16:30

Adresa Městské knihovny - Infocentra:

Městská knihovna - Infocentrum
Městečko 18
696 32, Ždánice

Tel. 724 043 139
Vedoucí: Mgr. Zdena Chovancová
e-mail: infocentrum@muzdanice.cz
www.infocentrumzdanice.cz

Adresa zřizovatele:

Město Ždánice
Městečko 787
696 32, Ždánice

Tel. 518 633 615
e-mail: podatelna@muzdanice.cz
www.muzdanice.cz