Týden knihoven 2019

V týdnu knihoven jsme se nenudili…
První říjnový týden tradičně patřil knihovnám. Do akce, kterou každoročně vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, se opět zapojuje i Městská knihovna Ždánice. A co se u nás dělo?

Od pondělí 30. září do pátku 4. října se u nás mohli noví čtenáři zaregistrovat zdarma. Této registrace využilo 7 nových čtenářů, z toho 3 děti. Každý den u nás probíhaly besedy pro žáky prvního stupně MZŠ Ždánice. Prvňáčci se seznámili hravou formou s nejznámějším českým dílem Josefa Čapka - Povídání o pejskovi a kočičce. Uvařili jsme si také společně dort. S druhou třídou jsme si celou hodinu povídali o kamarádech a významu přátelství podle známé knihy Arnolda Lobela - Kvak a Žbluňk jsou kamarádi. Kromě povídání jsme si také četli, hráli si, nebo tvořili dopis pro své nejlepší kamarády. Třeťáky jsem seznámila s četbou pro třetí ročník a poradila jsem jim, co si mohou do budoucna vypůjčit v naší knihovně.
Se 4. A a 4. B jsme si zase představili literaturu pro 4. ročník. Nechyběli ani skupinové práce a hry. Po všech besedách si téměř každé druhé dítě odnášelo s nadšením půjčenou knihu domů.

Ve středu 2. října se odpoledne v dětském oddělení uskutečnilo “DESKOHRANÍ“ a přijít tak mohl kdokoliv, kdo má rád deskové hry. Počasí venku bylo deštivé a chladné, což nám tzv. hrálo do karet. Sešlo se nás dohromady devět, včetně tří rodičů. Všichni jsme si to velmi užili, zahráli si několik druhů her, a pro některé to byly hry nové a dosud nepoznané.

Jelikož u nás v knihovně v dětském oddělení probíhá po celý školní rok hra “LOVCI PEREL“, dostal každý z účastníků v rámci Týdne knihoven perličku navíc.

Týden knihoven (letos 23. ročník) je celostátní akce vyhlašována na podporu a propagaci knihoven, zvýšení zájmu o čtení a čtenářství a dění v knihovnách. Děkuji všem, co byli součástí. Těším se na další rok!

GALERIE