Pasování na rytíře řádu čtenářského

Jak už tomu v první třídě bývá, žáci se pod vedením jejich třídní paní učitelky učili po celý rok čtení, psaní nebo počty. Právě čtení nám v Městské knihovně ve Ždánicích úspěšně předvedli v úterý 4. 6. 2019 žáci 1. třídy MZŠ Ždánice, a posléze byli pasování na rytíře řádu čtenářského.Ještě předtím než mohli být děti pasování na čtenáře rytířem - brigádnicí Eliškou, museli nám v knihovně ukázat, jak krásně umí číst. Děti si pod vedením paní učitelky Mgr. Věry Maříkové připravili krátké úryvky z čítanky a také odpověděli na pár otázek, které jim položil rytíř.  Následoval slib, který děti dali slečně knihovnici, a pasování mohlo začít.

Slibuji ve jménu všech krásných knížek, pohádek, příběhů a básniček, že…

  • se budu vždy chovat jako rytíř řádu čtenářského,
  • budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady,
  • budu je mít rád,
  • a budu se k nim chovat opatrně a s úctou.

TAK SLIBUJI!

Děti si s sebou domů odnesli pasovací list, šerpu, kartičku do knihovny a především knihu na prázdniny od spisovatele Miroslava Tvrze, aby mohli své čtení trénovat a neustále se zlepšovat. Součástí slavnostního pasování nesměli chybět ani paní místostarostka města Ing. Kateřina Klapková, Ph.D., nebo ředitel školy Mgr. František Markus, kteří děti ocenili a připomenuli, jak je čtení v životě důležité.  Pár prvňáčků mě už v knihovně navštívilo, aby si tak půjčilo svou první knihu. Doufám, že chození do knihovny a čtení jim vydrží další školní léta. Budu se těšit.