Komiksový workshop ve 4. třídě

V pátek 25. října, těsně před začátkem podzimních prázdnin, jsme se ve třídě 4. ročníku pěkně
“komiksově“ vyřádili.  Přijel nás navštívit autor komiksových příběhů pan Daniel Vydra a děti stručně seznámil s komiksem, jeho historií a konkrétními postupy tvorby komiksu. Také dětem prozradil, co by měl správný komiks obsahovat, aby zaujmul děti i dospělé. 

Žáci se v průběhu dvou vyučovacích hodin postupně proměnili v samotné scénáristy komiksu, ale také herce nebo režiséry. Jejich krátký vytvořený komiks mohl na pár sekund dostat živý obraz a spousty vtipných kostýmů a scének zajistily skvělou atmosféru. Děti si po celou dobu ověřovaly své schopnosti jak po textové, tak dramatické stránce, zkoušeli své prezentační dovednosti a schopnosti pracovat ve dvojici nebo v týmu. Čtvrťáci byli svými nápady originální, vtipní a všichni jsme se moc pobavili a workshop užili.

Komiksy jsou v naší knihovně velmi půjčovaný a poptávaný žánr, proto jsem se i rozhodla uskutečnit tento workshop s pomocí pana Vydry a potěšit tak děti ze 4. ročníku. Právě 4. B se stali výherci čtenářské soutěže Kamarádi knihovny v minulém školním roce. Tuto milou návštěvu v jejich třídě si tak právem zasloužili. Věřím, že se workshop dětem líbil a byli stejně nadšení jako já nebo třídní paní učitelka. Děkujeme panu Vydrovi za milou návštěvu a budeme se těšit někdy příště.