Knihovna regionu!

Naše knihovna získala ocenění jako Knihovna regionu v rámci profesionálních knihoven. Nesmírně si ceny vážíme a utvrdili jsme se v tom, že to co děláme jako knihovna má opravdu smysl. Bez našich čtenářů, tedy převážné většiny z vás by to ale nešlo! A také děkujeme Městu Ždánice za neustálou podporu. Velký dík Městská knihovna Hodonín za ocenění a krásné dárečky. V kategorii neprofesionálních knihoven patří gratulace knihovně v Kozojídkách.