Kamarádi knihovny otázka č. 3

Otázka č. 3 zní:

V naší knihovně máme mnoho knih od současné dětské spisovatelky s iniciály ZP :)

Jak se jmenuje tato autorka dětských knih, která se narodila v roce 1975 v Karviné. K psaní pohádkových příběhů se dostala především díky svým dvěma dcerám, pro které začala sama vymýšlet různé pohádky, básničky a říkanky. Od roku 2004 začaly vycházet její pohádky v časopise SLUNÍČKO. 

Její knihy jsou u nás v knihovně hojně půjčované především dětmi mladšího školního věku.

Ukázka knih: