Kamarádi knihovny otázka č. 2

Otázka č.2 zní: 

  • Jak se jmenuje významný český autor knih, který zemřel 6. listopadu 1976 (45. výročí úmrtí). 
  • Jmenuj alespoň jednu z jeho knih.

    Nápověda:

5 bodů pro třídu za každou správnou odpověď.